Kunst og kultur som sundhedsfremme for ældre
i vedligeholdende tilbud.

Københavns Kommune 2012

Workshoprække for aktivitetscentrene:
Brønshøj, Vanløse, Indre By og Nørrebro.

I den traditionelle kontaktform anvender vi vores evne til at tænke logisk og til at resonere og omsætte viden. Det kan ældre, der fx lider af en demenssygdom have vanskeligt ved. Kunst og kultur skaber derimod en kontaktform, hvor man er sammen i nuet, og hvor man forholder sig til den raske del af mennesket. Skavanker og en glemsom hjerne bliver sekundært. Fantasi, følelser og fornemmelser får førsteprioritet. Alt bliver tilladt, og intet er rigtigt eller forkert. På den måde tilbyder kunst og kultur en platform for leg, spænding og oplevelser i en hverdag, der for nogen ældre kan virke ensom og uoverkommelig.

Når man anvender kunst og kultur i arbejdet med de ældre, skal personalet tilsidesætte den traditionelle kommunikationsform og hverdagens rutiner.
Deres opgave bliver at skabe en tryg ramme som de ældre kan udfolde sig i.

Medarbejdernes udtalelser:

“Der kom andre ressourcer frem i borgerne. Tilgangen og måden at arbejde på var anerkendende i
forhold til dem som mennesker, og dét de havde at byde på.”

“Stemningen var helt løftet bagefter ved frokosten. Ikke kun for dem, der havde været med i workshoppen,
men for alle. Det var skønt at opleve.”

“Så koncentreret har jeg aldrig oplevet dem før”

 

Fordybelse og stilhed og farver.

 

 

At frigøre følelser, drømme og erindringer

 

 

 

Borger:”  er dejligt at blive rørt inde i hovedet.”

 

 

 

At forholde sig til det raske menneske