Jeg begyndte for 10 år siden at skrive små ord og sætninger på mine værker. Dette har gennem årene udviklet sig til mange tegninger og malerier med små betragtninger om livet. Jeg kan ikke beskrive det, jeg maler i ord, men jo mere jeg maler og undersøger, jo mere kommer ordene til mig. På denne måde har ordene samlet sig og på et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ville lave et foredrag om alle disse tanker.

Dette foredrag blev til en beskrivelse af verden set gennem mine øjne. Jeg fortæller om det at leve som kunstner og bevare sin nysgerrighed. I min udforskning af menneskets behov for bevægelse har jeg filosoferet over skabelse, lethed, fordomme mm og forsøger at sætte det i et perspektiv, vi alle kan følge. Jeg har krydset så forskellige discipliner som astrofysik, filosofi, Ti (Okinawa Karate), og anden østlig indre videnskab, i min søgen efter at forstå og udtrykke de større sammenhænge mellem årsag og virkning i det menneskelige sind. Jeg kommer ind på temaer som komplementaritet, balance og det at gøre livet levende. Foredraget er en nysgerrig vandren og undersøgelse af det at være menneske, suppleret med fotos af mine malerier, tegninger og skulpturer gennem de sidste år. Det handler om de eksistentielle spørgsmål på en jordnær og vedkommende måde, at blive bevæget, tryghed, nærvær, foranderlighed og erkendelse. Filosofien, forskningen og kunstens tilgange til virkelighedens vidunderlige verden er fundamentalt forskellige, men kan de inspirere hinanden?

Annette Wier bevæger sig frit mellem disse forskellige verdener og kommer med sit bud på en måde at betragte verden og at søge lykken.

 

 

 

Klaus H. Ostenfeldt, fhv. Dir for COWI, om foredraget:

Foredraget er meget inspirerende og vidner om stor og bred indsigt og refleksion om mange af livets mere komplicerede forhold og relationer mellem mennesker.

Jeg synes Annette Wier på et fremragende passioneret, men uhøjtideligt plan, der vidnede om dyb selvoplevet
- måske filosofisk? - indsigt, også demonstrerede motiverende relationer, også til børn med brug af høj grad af kreativitet. Jeg ser mange elementer i hendes tilgang til relationer, der minder om de forhold der forekommer i ledelse. Jeg håber at Annette Wier får energi til at give det foredrag også for andre kredse. Det fortjener det"

 

Bent Raymond Jørgensen
Mag.art. Center for Kvanteprotein DTU, foredragsholder på Niels Bohr Instituttet,  om foredraget:

Annette Wier har som foredragsholder om videnskab og kunst formået at fremføre sine synspunkter og sit budskab, om temaer som ellers er vanskeligt stof for de fleste.
Hun gør det på en kreativ måde, der åbner op for ny og inspirerende indsigt for mange. Hun er levende, og der er substans, struktur, slagfærdighed og skønhed i fremlæggelsen.
Dette er min erfaring.

 


Deltog i foredragsrækken Videnskab og lidenskab 2013 - 201

Først i LOF Universitetet(Gilleleje) dernæst i LOF Holte,
tilrettelagt af mag. art Bent Raymond Jørgensen,
hvor blandt andet Holger Bech Nielsen(Niels Bohr Instituttet),
Troels C. Petersen (Niels Bohr instituttet) deltog.

 


Foredraget ”Bevægelsen og det at blive bevæget”

I forbindelse med udstillingen ”Tidetanker” i Galleri Orange 2015
I forbindelse med udstillingen ”Foranderligheder”
i Bredgade kunsthandel 2014

 


Foredrag/samtalesalon på Kulturmødet Mors 2014

Inviteret til Kulturmøde Mors 2014 til at holde foredrag/samtale med min skulptur ”forvandling” som omdrejningspunkt. Dette sammen med Helle Solvang( DR2) og Peter Engberg ( Filminstruktør)