RØDE KORS
AT SE HINANDEN

En eftermiddag om det at se og bevæges. 
2017

Som kunstner er det væsentligt at kunne opfatte og se sin omverden med ekstra åbne øjne og fra forskellige vinkler. Dette for at forstå, føle og beskrive den. Som leder er det ligeledes væsentligt at øve sig i at se sine ansatte og kollegaer med et nærvær og en nysgerrighed uden fordomme. Dette for at kunne agere, dele og hjælpe hinanden.
Som leder i en organisation som Røde Kors med mange frivillige og forskellige medarbejdere er dette at være åben overfor hinandens forskelligheder og behov fundamental for den gode stemning. Denne ”Eftermiddag” var ment som en inspiration til at se hinanden med nye øjne. Gennem enkle øvelser, hvor 20 af Røde Kors ledere tegnede hinanden, undersøgte vi opmærksomheden, tilliden, nærværet og vores holdning til det at være i ukendt land.