AT SE HINANDEN

En dag bygget op om det relationelle og det at rumme andre mennesker
Foredrag - samtale - tegne hinanden
Projektet blev lavet på Østerbro aktivitetscenter 2017

I mange sammenhænge er det væsentligt at øve sig i at se sine medmennesker med et nærvær og en nysgerrighed uden fordomme. Dette for at kunne agere, dele og hjælpe hinanden.

På et aktivitetscenter hvor mange vidt forskellige borgere bringes sammen er dette at være åben overfor hinandens forskelligheder og behov fundamental for den gode stemning. Dette ”foredrag/øvelser/samtale”
 er ment som en inspiration til at se hinanden med nye øjne. Ligesom borgerne på 
mit malerhold der pludselig begynder at se på udsigten fra deres altan 
eller lyset på aftenhimmelen med nysgerrige interesserede øjne, kan vi ved at tegne
 hinanden se nye og mere nuancerede sider af hinanden.

 

 

 

  

 

Borgerne følte at de blev set og oplevede de andre på en ny måde. De delte sårbarhed og humor og for manges vedkommende var det at prøve noget nyt sammen en god måde at starte en samtale på.Bagefter satte vi alle tegningerne op på en væg på hovedtrappe, hvor mange kommer forbi. Dette blev et slags bevis på at man havde “set hinanden”. 
Her på Østerbro aktivitetscenter på hovedtrappen.

 

Relationerne finder nye veje
Ideen med at bryde en hverdag op og lave noget helt andet med borgerne er sjovt og givende. Det var en fornøjelse at se dem folde sig ud med papir og malerpensel, de forsøgte at se og var dybt koncentreret og legende. For mig at se skal vi mere af det, lege og nogen gange gribe dagen an på en anden måde. Relationerne finder nye veje, altså at der bliver dannet nye relationer men også at de eksisterende relationer ser noget nyt hos hinanden. At bruge ”folk” udefra giver en anden dynamik og inspiration også til personale. I det legende rum og temaet ” at se ” skabte et andet nærvær og tolerance.

Ulla Vester medarbejder -  Østerbro aktivitetscenter