Artist Statement
MENNESKET og  BEVÆGELSEN

Mit mål er gennem kunsten og kreative processer at synliggøre menneskets potentiale, stille spørgsmål til vores værdier samt undersøge bevægelsens natur. Begrebet bevægelse og sammenhængen mellem indre verden og ydre handling har de sidste mange år været omdrejningspunktet for mit kunstneriske virke. Mine værker kan betragtes som undersøgelser i eksistentielle spørgsmål, som jeg studerer gennem maleri, tegning, ord og objekter. Det er væsentligt for mig  at skabe et visuelt sprog der stimulerer opmærksomheden på bevægelse og liv. Hvornår er der liv? Hvornår er der ikke liv og hvornår tror vi, at der er liv?

Jeg bevæger mig frit mellem kunsten, filosofien, videnskaben, spiritualiteten og livet som helhed for at udfordre min ambition om mangfoldighed, etik, forandring og åbenhed. Jeg har en tro på at jo mere vi ser tingene fra forskellige vinkler, jo mere forstår og erkender vi.